dissabte, de gener 21, 2006

En marxa! -*- En marcha!


Per fi hem començat a fer coses a la masia! Bàsicament tasques de neteja i de “descobriment” de la casa. Ja tenim clar per on i com van canonades d’aigua, els circuits elèctrics, i... com no, he posat en pràctica la meva especialitat i he donat un cop d’ull més seriós a l’estructura.

Amb aquesta nova informació ja sabem què ha d’incloure el projecte de restauració i adaptació de la masia. Ara només cal presentar-lo a l’ajuntament perquè ens en doni el permís d’obres.

La primera sorpresa que he tingut ha estat que, un cop feta una cala al costat d’una de les parets de càrrega, m’he adonat que la paret no té fonaments, és a dir, que la paret de càrrega acaba just 20 cm per sota del paviment. Tot i que l’antic propietari, l’Stefan, ja ens va advertir que la casa no tenia fonaments, com a mínim m’esperava que baixés uns 50 cm... En fi, del “descobriment” d’Amèrica ja fa molt temps i les tècniques de construcció, per sort, han canviat! Perquè, segons l’Stefan, les primeres escriptures conegudes de la casa són del 1491!

L’altra cosa que comença a funcionar és el compostador, volem reciclar , en la mesura del possible, tota la matèria orgànica que puguem, tant del jardí com dels nostres àpats!

A veure si d’aquí uns mesos obtenim els primers resultats.

Ara només ens falta definir la zona de l’hortet, aportar-hi l’adob orgànic que va deixar un ruc, antic cohabitant de la masia, i remoure la terra...

Aquest diumenge hi tornarem a ser tots, a veure què hi fem!

...ooOoo...


Por fin hemos empezado a hacer cosas en la masía! Básicamente tareas de limpieza y de “descubrimiento” de la casa. Ya tenemos claro por dónde y cómo van las tuberías de agua, los circuitos eléctricos, y... como no, he puesto en práctica mi especialidad y he dado un vistazo a la estructura.

Con esta nueva información ya sabemos que debe incluir el proyecto de restauración y adaptación de la masía. Ahora sólo falta presentarlo al Ayuntamiento para que no de el permiso de obras.

La primera sorpresa que he tenido ha sido que, una vez hecha la cata al lado de una de las paredes de carga, me he dado cuenta que la pared no tiene cimientos, es decir, que la pared acaba justo 20 cm por debajo del pavimento. Aúnque el antiguo propietario, Stefan, ya nos había advertido que la casa no tenía cimientos, como mínimo me esperaba que bajara unos 50 cm.... En fin, del “descubrimiento” de América ya hace mucho tiempo y las técnicas de construcción, afortunadamente, han cambiado! Porque, según Stefan, las primeras escrituras conocidas de la casa son de 1491!

La otra cosa que empieza a funcionar es el compostador, queremos reciclar, en la medida de lo posible, toda la materia orgánics que podamos, tanto del jardin como de nuestros manjares!

A ver si de aquí unos meses obtenemos los primeros resultados.

Ara sólo nos falta definir la zona del huertecillo, aportar el abono orgánico que dejó una burra, antigua cohabitante de la masía, y remover la tierra....

Este domingo volveremos a estar todos, a ver que hacemos!