dijous, de maig 10, 2007

Morter de calç -*- Mortero de cal

Hooola que tal!

No només fem coses a l'hort. Us ensenyo l'abans i el després (fet durant el mes d'abril) de la paret del fons de la nostra sala d'estar-menjador. Com veieu, la major part de les "parets" són de tàpia, i es veuen en molts casos les dimensions i els forats necessaris per subjectar els encofrats utilitzats, i les diverses tongades de terra compactades.
La paret estava una mica deteriorada, i també vaig aprofitant per passar alguns cables (no patiu, les regates són poc profundes i la paret té un gruix de 60 cm!!)

Després se solia recobrir amb un morter de calç, que deixa transpirar el tancament. Hem intentat mantenir, sempre que ha estat possible, tècniques i materials tradicionals, per això m'he atrevit a revocar la paret amb diverses capes de morter de calç.

Ara faltaria pintar la paret, amb pintura de calç!!

...ooOoo...


Hooola que tal!
No sólo hacemos cosas al huerto. Os enseño el antes y el después (hecho durante el mes de abril) de la pared del fondo de nuestra sala de estar-comedor. Como veis, la mayor parte de las "paredes" son de tapial, y se ven en muchos casos las dimensiones y los agujeros necesarios por sujetar los encofrados utilizados, y las diversas tongadas de tierra compactadas.
La pared estaba algo deteriorada, y tambien aproveché para pasar algunos cables (no sufrais, las regatas son poco profundas y la pared tiene un grueso de 60 cm!!)
Después se solía recubrir con un mortero de cal, que deja transpirar el cerramiento. Hemos intentado mantener, siempre que ha sido posible, técnicas y materiales tradicionales, por esto me he atrevido a revocar la pared con varias capas de mortero de cal.
Ahora faltaría pintar la pared, con pintura de cal!!

Versión en castellano...

dijous, de maig 03, 2007

L'hort va prenent forma -*- El huerto va tomando forma

Hooola que tal!

Després de molts esforços, l'hort comença a prendre forma. Com veureu hem col·locat provisionalment una tanca "quita-miedos" a veure si mantenim a ratlla bèsties i bestioles... I ja hem començat a col·locar un parell de muntants de la futura tanca de fusta.

Adjunto unes fotos de com va l'hort, a que els enciams tenen bona pinta!?

I aquí està l'hivernacle del LIDL, amb els planters ben macos:...ooOoo...


Hooola que tal!

Tras muchos esfuerzos, el huerto empieza a tomar forma. Como veréis hemos colocado provisionalmente una valla "quita-miedos" a ver si mantenemos a raya bestias y bichos... Y ya hemos empezado a colocar un par de montantes de la futura valla de madera. Adjunto unas fotos de como va el huerto, a que las lechugas tienen buen pinta?

Y aquí está el invernadero del LIDL, con los planteles bien guapos.
Versión en castellano...