dissabte, d’octubre 04, 2008

Atell -*- Altillo

Hooola que tal!

Fa cosa d'un mes vaig aprofitar unes fustes que estaven condemnades a fer-se mal bé a la intempèrie per convertir-les en un altell a la bodega, de forma que serveixi per emmagatzemar material divers que tenim i que no sabem on col·locar.
Totes les bigues tenien bàsicament la mateixa secció, així que vaig optar per "clavar" una biga a la paret a base de cargols per recolzar una banda de l'altell, i per recolzar l'altre extrem, vaig fer el pòrtic en forma de lletra PI grega.

D'aquesta forma, la major càrrega que ha d'aguantar la biga del pòrtic queda compensada per una menor distancia entre recolzaments i un repartiment dels moments gràcies als petits voladius a banda i banda. Així amb la mateixa secció que la resta de bigues puc fer el pòrtic.
Les esquadres provisionals que vaig col·locar no són per ajudar a la biga del pòrtic, sinó per arriostrar-lo, ja que en cas contrari correm el risc de que es plegui.

Tot aquest rollete infumable va dedicat als meus alumnes d'EII... per si algun d'ells passa per aquí (que ho dubto!).
El tablero de l'altell també és de material sobrer... així que el cost total va ser el dels tacs, cargols i claus.
No és cap marevella... però fa el fet.

PD: Per un altre dia queda pendent fer una escala d'accés... De moment es puja per la "provisional per sempre".

...ooOoo...


Hooola que tal!

Hace cosa de un mes aproveché unas maderas que estaban condenadas a echarse a perder a la intemperie por convertirlas en un altillo en la bodega, de forma que sirva por almacenar material diverso que tenemos y que no sabemos dónde colocar.
Todas las vigas tenían básicamente la misma sección, así opté por "clavar" una viga en la pared a base de tornillos para apoyar un extremo del altillo, y para apoyar el otro extremo, hice el pórtico en forma de letra PI griega. De esta forma, la mayor carga que ha de soportar la viga del pórtico queda compensada por una menor distancia entre apoyos y un reparto de los momentos gracias a los pequeños voladizos a ambos lados. Así con la misma sección que el resto de vigas puedo hacer el pórtico.
Las escuadras provisionales que coloqué no son para ayudar a la viga del pórtico, sino para arriostrar-lo, puesto que de lo contrario corremos el riesgo de que se pliegue.
Todo este rollete infumable va dedicado a mis alumnos de EII... por si algún de ellos pasa por aquí (que lo dudo!).
El tablero del altillo también es de material sobrante... así el coste total fue el de los tacos, tornillos y clavos.
No es ninguna maravilla... pero cumple su función.

PD: Para otro día queda pendiente hacer una escalera de acceso... De momento se sube por la "provisional para siempre".